Hos oss på Beco Lager går fortsatt all drift tilnærmet normalt. Ingen er foreløpig syke eller i karantene.
Vi følger fortløpende den kritiske situasjonen hvor vi opplever at rammebetingelsene stadig endres. Det er med
ydmykhet og takknemlighet vi opplever at det foreløpig er mye godshåndtering og at alle medarbeidere er i
arbeid. Det finnes imidlertid ingen garantier for at dette vil vedvare.

Beco Lager forholder seg til de krav og anbefalinger som FHI og Statens Helsetilsyn legger fram.
Vi har etablert innskjerpede regler for å verne om våre ansatte, kunder og leverandører.
Administrasjon, dvs Daglig Leder har hjemmekontor inntil videre og er tilgjengelig på mail og tlf.
Leveringstider og frister blir holdt så langt det lar seg gjøre, men det må tas høyde for noe lengre leveringstid.
Hvis det er varer som er kritiske og haster ber vi dere om å ringe 45211222 eller sende mail til post@becolager.no

Transportørene vi samarbeider med er også i tilnærmet full drift. Dette gjelder i hovedsak disse:

Hvis det er behov for å bygge opp et ekstra bufferlager eller om det er andre behov innenfor distribusjon, kan
vi meddele at vi har ledig kapasitet i lageret. Vi drifter også nettbutikker. Ta gjerne kontakt for ytterligere info.
Vi legger også ut noe info på facebook så det er hyggelig om dere vil like og følge denne.

Vi ønsker alle lykke til i denne utfordrende og ukjente situasjonen. Ta vare på dere selv og deres nærmeste.
Fasadebilde av Beco Lager AS