Hvordan påvirker koronasituasjonen Beco Lager?

Hos oss på Beco Lager går fortsatt all drift tilnærmet normalt. Ingen er foreløpig syke eller i karantene. Vi følger fortløpende den kritiske situasjonen hvor vi opplever at rammebetingelsene stadig endres. Det er med ydmykhet og takknemlighet vi opplever at det...