Lagerhotell i Sarpsborg

Vårt lagerhotell gir deg den beste kundeservice for deg og dine kunder. Vi håndterer deres produkter på en trygg og effektiv måte Våre ansatte har fagbrev i logistikk og utfører de daglige logistikkoppdragene profesjonellt.

Lagerhotell Vi lagrer alt fra A til Å

Vårt lager er sikret i henhold til myndighetenes krav, med fulldeteksjons brannalarm. Hele anlegget er sikret med tyverialarmer, bevegelsesdetektorer, og overvåkningskameraer. Anlegget er inngjerdet, har låst port med daglig tilsyn, samt at lageret er oppvarmet. Dette gjør at verdiene dine blir tatt godt vare på.

Noen av de oppgavene vi utfører

Vi på Beco Lager kan hjelpe med en rekke tjenester på vårt lagerhotell.

 • Lossing av biler og containere
 • Sortering og pallettering
 • Crossdoc.
 • Merking
 • Ompakking
 • Lagring (kort- og langtid)
 • Ordreplukking
 • Sampakking
 • Transportbestillinger til ønsket transportør
 • EDI
 • Lagerstyring vha WMS – OnGoing Warehouse

Hvorfor benytte seg av lagertjenester?

 • For å kunne redusere faste kostnader
 • Betaler for de virkelige varebevegelser og beholdning.
 • Stor fordel ved sesongsvingninger
 • Frigjør tid til for eksempel salg og produktutvikling.
 • Kan oppnå storpris avtaler på frakter.
Scanning av esker på lagerhotell