Beco Lager har det siste året arbeidet aktivt med å etablere Ongoing Warehouse, som er et webbasert WMS-system for 3PL bedrifter, inn i våre rutiner. Etter en vurdering av ulike lagerstyringssystemer og leverandører valgte vi OnGoing Warehouse. Vi er godt fornøyde med dette valget og gleder oss til å ta i bruk de mulighetene dette gir oss.

75% av våre kunder er nå registrert inn i vårt WMS og noen har også valgt en direkte tilgang, med eller uten integrerte løsninger. Vi ser at dette gir oss og våre kunder en meget god oversikt på lagerhold og lagerbevegelser. Det er gode løsninger knyttet til sendinger og transport med sporing.
De av våre kunder som har valgt en integrert løsning er meget godt fornøyde og ser store fordeler.

Vi fortsetter å utvikle dette som en standard i eget hus på alle kunder og ser fram til å finne gode integrerte løsninger. Dette gir kunden meget god kontroll på sine varer når man har valgt å sette ut lageret til en 3de part. OnGoing Warehouse er et viktig verktøy i utviklingen av den kvalitet og service Beco Lager ønsker å tilby.